Overhuizerstraat 1
6351 BE Bocholtz
Tel. 045-5440301 
 
 
 
 
 

Privacy

 

Privacyverklaring Gerth + Xhonneux Juristen

Gerth + Xhonneux Juristen is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. In deze privacyverklaring geven wij aan hoe wij uw privacy waarborgen bij het verwerken van uw persoonsgegevens. De handelswijze van Gerth + Xhonneux Juristen is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Deze privacyverklaring is als volgt opgebouwd:

1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen)

2. Website

3. Beveiligingsniveau

4. Rechten van betrokkenen

5. Contactgegevens

6. Aanpassen privacy statement

 

1. Doeleinden en rechtsgrond van de gegevensverwerking (algemeen)

Wij verwerken persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn (financiële administratie) of op grond van een gerechtvaardigd belang. Dit betreft de volgende persoonsgegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en KvK-nummer van de organisatie en betaalgegevens. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze hebben verkregen en niet langer dan dat wij daartoe wettelijk zijn verplicht.

Wij verwerken persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Gerth + Xhonneux Juristen en voor onze reguliere bedrijfsvoering. De overeenkomsten die wij aangaan zien hoofdzakelijk op het leveren van juridische dienstverlening en consultancy op het gebied van privacyrecht.

 

2. Website

Er worden geen gegevens verzameld van u verzameld als u onze website bezoekt.

 

3. Beveiligingsniveau

Gerth + Xhonneux Juristen beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles.

 

4. Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met onze organisatie heeft en uw persoonsgegevens wilt inzien, dan kunt u daartoe een schriftelijk verzoek indienen per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

 

5. Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken over de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

Gerth + Xhonneux Juristen 

Mw. mr. drs. H. Xhonneux

Overhuizerstraat 1

6351 BE Bocholtz

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

6. Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.gplusxjuristen.nl) worden gepubliceerd.

 

Deze privacyverklaring is vastgesteld op, en van kracht vanaf: 1 december 2018

 

 

Meer weten?