Disclaimer

  • Afdrukken

De inhoud van deze website is door Gerth + Xhonneux Juristen met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar, Gerth + Xhonneux Juristen aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Aan de informatie op deze pagina’s kunnen geen rechten worden ontleend.
Gert + Xhonneux is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ook het advies via e-mail van Gerth + Xhonneux Juristen is geheel vrijblijvend. Gerth + Xhonneux Juristen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele onjuistheid van het gegeven advies via het contactfomulier op de website van Gerth + Xhonneux Juristen. Daarnaast behoudt Gerth + Xhonneux Juristen zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb.1999, 303), voor zover deze wet niet anders bepaalt.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
Toestemming tot het gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.