Overhuizerstraat 1
6351 BE Bocholtz
Tel. 045-5440301 
 
 
 
 
 

Sociaal zekerheidsrecht

Wij beschikken over een uitgebreide expertise met betrekking tot de sociale zekerheid.
De procedure die in de sociale zekerheid gevolgd moet worden is geregeld in het bestuursrecht. Door jarenlange ervaring bij een uitkeringsinstantie is veel expertise opgebouwd in het procederen in de sociale zekerheid.

Onze inhoudelijke kennis met betrekking tot de sociale zekerheid ligt met name op de volgende gebieden:

 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
  Algemene Nabestaandenwet (Anw)
  Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
  Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en de voorganger hiervan
  Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO)
  Werkloosheidswet (WW)
  Zorgverzekeringswet (Zvw)
  Wet Werk en Bijstand (WWB)
  Enz.

Indien er vragen zijn met betrekking tot deze regelingen kunt u contact met ons opnemen. Indien u al een beschikking hebt gekregen over één van deze uitkeringen en u twijfelt aan de juistheid hiervan, zullen wij in eerste instantie een inschatting maken van de kans van slagen van een eventuele bezwaar en beroepsprocedure.
In een eerste gesprek zal gepoogd worden een dergelijke inschatting te maken. Dit gesprek van ongeveer een half uur tot een uur zal niet in rekening worden gebracht.
U kunt dus altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Daarnaast is Heike Xhonneux werkzaam als docent voor SOSV. Deze instantie verzorgt cursussen op het gebied van de sociale zekerheid. Ook is Heike Xhonneux als auteur op het gebied van de sociale zekerheid verbonden aan Kluwer. Door deze combinatie wordt de expertise op dit gebied gewaarborgd.

Meer weten?