Overhuizerstraat 1
6351 BE Bocholtz
Tel. 045-5440301 
 
 
 
 
 

Specialisaties en rechtsgebieden van Gerth + Xhonneux Juristen

Gerth +Xhonneux Juristen richt zich op de rechtsgebieden die vallen onder het bestuursrecht en onder de sector kanton van de rechtbanken.
Met onze dienstverlening richten wij ons op de volgende gebieden:

  • Arbeidsrecht, onder andere:
  1. Arbeidsrechtelijke scan voor ondernemers
  2. Opstellen van een bedrijfsreglement
  3. Arbeidsgeschillen (werkgevers en werknemers)
  4. Ondersteuning P&O
  • Ambtenarenrecht
  • Bezwaar en beroepsprocedures (in het bijzonder sociaal zekerheidsrecht)
  • Vorderingen tot 25.000 euro

Voor onze gehele dienstverlening geldt dat het oplossen van het probleem het belangrijkste is. De wensen van onze klanten zijn daarvoor leidend. Binnen de bestaande mogelijkheden zal altijd gekeken worden of er zonder (slepende) juridische procedure tot een oplossing kan worden gekomen. Als blijkt dat dit niet (meer) mogelijk is zal worden overgegaan tot een gerechtelijke procedure.

Daarnaast worden ook workshops gegeven, met name op het gebied van arbeidsrecht. Onder de diverse knoppen kunt u een nadere toelichting vinden van wat onze dienstverlening op dat gebied inhoudt.

Meer weten?